همه خبرها

لطفا قبل از اقدام به خرید و یا اجاره عضویت ، جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف حساب و یا مغایرت احتمالی حتما از شرکت تعاونی استعلام نمایید.

با تلاش و پیگیری انجام شده ، سامانه صندوق مکانیزه فروش و مدیریت مصالح فروشی به نام ارس که بر اساس نیاز اعضا تعاونی و مورد تایید اداره دارایی می باشد تهیه و تدوین شده است . به منظور کسب اطلاعات بیشتر به واحد کامپیوتر مراجعه فرمایید .

چنانچه نسبت به خرید بدهی خود اقدام نفرمائید ، درخواست شما ثبت نمی گردد .

جهت اطلاع از تغییر قیمت سیمان با واحد توزیع تماس حاصل فرمایید.

آمارگیر وبلاگ