هشدار ویژه جهت خرید و اجاره عضویت

لطفا قبل از اقدام به خرید و یا اجاره عضویت ، جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف حساب و یا مغایرت احتمالی حتما از شرکت تعاونی استعلام نمایید.