صدور و تمدید پروانه

طبق ماده 10 آئین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی 

 

مراحل و مدارک لازم برای تشکیل پرونده

 • ثبت نام اینترنتی در سایتwww.iranianasnaf.ir  اخذ کدرهگیری و ارائه آن به اتحادیه 

 • ارائه اصل و تصویر سند مالکیت / مبایعه نامه / اجاره نامه با حق سرقفلی ( حداقل 12 متر مربع )

 • پایان کار تجاری یا اداری یا کارگاهی یا پروانه کسب قبلی

 • تصویر شناسنامه ، کارت ملی ،برگ پایان خدمت سربازی ( آقایان کمتر از 50 سال ) هرکدام یک سری کامل 

 • کدپستی 10 رقمی واحدصنفی (استعلام از اداره پست منطقه )

 • عکس 4 × 3     6 قطعه  

 • تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی       

 

سایر مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب  : 

 • گواهی شرکت در کلاس آموزش ( الزامی می باشد )

 • تصویر سند مالکیت یا قرارداد اجاره انبار با حداقل 150 متر مربع 

 • تعهد نامه محضری در صورتیکه اسناد عادی ارائه شود  

 • ابطال پروانه کسب قبلی و یا ارائه تعهد محضری در مورد نداشتن پروانه کسب قبلی 

 • تصویر آخرین فیش پرداختی مالیات مشاغل یا پاسخ استعلام از دارائی

 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ( متقاضیان زیر 70 سال ) و گواهی عدم اعتیاد 

 • رضایت نامه محضری از شرکاء ( در صورت داشتن شریک ) بهمراه کپی کارت ملی شرکاء 

 • پرداخت حقوق دولتی و . . . 

 • حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد . 

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب :

 • ثبت نام اینترنتی در سایتwww.iranianasnaf.ir  اخذ کدرهگیری

 • تکمیل فرم درخواست توسط صاحب پروانه کسب       

 • ارائه اصل پروانه کسب قبلی  

 • ارائه اصل سند مالکیت / مبایعه نامه / اجاره نامه با حق سرقفلی  

 • تصویر آخرین گواهی اداره امورمالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی  مالیات قطی شده 

 • تائیدیه کدپستی 10 رقمی واحدصنفی (استعلام از اداره پست منطقه)

 • گواهی شرکت در کلاس آموزش (  اعضا زیر 70 سال الزامی می باشد )

 • تصویر شناسنامه در صورت فقدان در پرونده 

 • تصویر کارت ملی صاحب پروانه

 • عکس 4 × 3   4 قطعه 

 • گزارش بازرسی از محل واحد صنفی 

 • در صورت فقدان در پرونده ،  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای متقاضیان زیر70 سال و گواهی عدم اعتیاد 

 • تمدید محضری رضایت نامه شریک در صورت لزوم  

 • پرداخت حقوق دولتی 

 

وجوه دریافتی بابت صدور پروانه کسب (ريال):

ردیف

عنوان

ایثارگران

مبلغ دریافتی بابت پروانه - عادی

  دائم

موقت

1

بازرسی دفتر و انبار

 

1.600.000 

1.600.000

2

حق عضویت سال اول ( ورودیه )                  

معاف

8.000.000

4.000.000

3

حق صدور پروانه کسب

معاف

300.000

300.000

4

حقوق دولتی :

 ( اتاق اصناف تهران  -  بانک تجارت  657986620 

 ( اتاق اصناف تهران   بانک ملت   5016444554 ) بابت بازرسی و نظارت

 ( اتاق اصناف ایران بانک ملی 0103100597004 )

 ( حق تمبر دارائی بانک ملی )

 ( سازمان صنعت معدن و تجارت  –  بانک ملی    2175311224002)

معاف

 

 

 

 

1.030.000

300.000

300.000

300.000

100.000

30.000

1.030.000

300.000

300.000

300.000

100.000

30.000

5

آموزش اصناف اتاق اصناف تهران بانک ملت

5016444554

معاف

500.000

-

6

صدور کارت مباشرت ( خانمها ) 

 

1.000.000

1.000.000

جمع پرداختی آقایان

دائم 11.430.000   ريال

موقت 6.930.000ريال

ایثارگران  1.600.000 ريال

جمع پرداختی خانمها

دائم 12.430.000  ريال

 موقت7.930.000 ريال

 ایثارگران 2.600.000ريال

 

وجوه دریافتی بابت تمدید پروانه کسب (ريال):

ردیف

عنوان

ایثارگران

تمدید - عادی

مبلغ

1

حق عضویت سالیانه

 

1.000.000

2

بازرسی دفتر

 

800.000

3

حق تمدید پروانه کسب

معاف

300.000

4

حقوق دولتی (اتاق اصناف تهران ، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت معدن و تجارت ،  حق تمبرمالیاتی )

معاف

980.000

5

آموزش اصناف ( اتاق اصناف تهران )

معاف

500.000

جمع

1.800.000

3.580.000

تبدیل پروانه موقت به دائم

7.580.000

آخرین تغییر 1395/03/07